پناهگاه حیات وحش قمیشلو

آدرس:
45کیلومتری شمال غرب اصفهان
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
پناهگاه حیات وحش قمیشلو

پناهگاه قمیشلو:

پناهگاه حيات وحش قميشلو در زمان قاجاريه يكي از بهترين شكارگاههاي اصفهان بوده كه مسعود ميرزا پسر بزرگ ناصرالدين شاه و حاكم اصفهان (ظل السلطان) در اين منطقه به شكار مي پرداختند اين منطقه زيستگاه مناسبي براي قوچ و ميش نژاد اصفهان مي باشد علاوه بر اين گونه، گونه هاي با ارزش گياهي و جانوري در اين منطقه وجود دارد.

راههاي دسترسي:

جاده اصفهان ـ تهران پس از عبور از پل شاهين شهر به سمت جاده جهادآباد و پس از خروج از جهاد آباد در امتداد جاده شوسه شاه ماهور.
جاده اصفهان ـ تيران و جاده شهداي آن شهر و در امتداد آن تا دربند تيران، ورودي ديگري به پناهگاه است.

/ ایران / اصفهان / خوانسار / جاذبه های خوانسار / پناهگاه حیات وحش قمیشلو