پارک ملی سرچشمه

آدرس:
میدان 22 بهمن-سرچشمه
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی و عمومی
پارک ملی سرچشمه

پارک ملی سرچشمه خوانسار:

پارک جنگلی سرچشمه خوانسار در کنار آرامگاه شیخ اباعدنان با وسعتی در حدود ۱۵ هکتار و چشمه های متعدد از جمله چشمه مرزنگوش، چشمه شترخون و چشمه پیر در دامنه کوه سیل قرار دارد و در طول سال و در فصل های مختلف پذیرای گردشگران از شهرهای استان ودیگر نقاط ایران است. وجود جنگل انبوه از درختان مختلف در دامنه کوه و جایگاه ها و سکوهایی که برای استراحت افراد و مسافران در نظر گرفته شده است بر زیبایی پارک ملی سرچشمه افزوده است.