آبشارو غار نورآباد

آدرس:
5کیلومتری جنوب شرقی نورآباد
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
آبشارو غار نورآباد

آبشار و غار نورآباد:

آبشار نورآباد به ارتفاع 6 متر در 50 كيلومتري سبزوار قرار دارد و از مسير روستاي زعفرانيه و چشمه سير قابل دسترسي مي باشد . اين آبشار در كنار كوه پير واقع شده و در تمام مدت سال جريان دارد.کوه پیر در خود غار نورآباد را نیز جای داده است.

/ ایران / خراسان رضوی / سبزوار / جاذبه های سبزوار / آبشارو غار نورآباد