زیارتگاه پیر چک چک

آدرس:
43 کیلومتری شرق اردکان
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی و عمومی
زیارتگاه پیر چک چک

زیارتگاه پیرچک چک:

چک چک یا زیارتگاه پیر سبز یکی از مهمترین زیارتگاه های زرتشتیان جهان است که در دامنه ی کوهی در یک سراشیبی تند و در دره عمیقی در بخش خرانق اردکان قرار دارد و گفته می شود نام چک چک یا چک چکو از صدای قطره های آبی گرفته شده که از صخره ای می چکد. زرتشتيان هر ساله از روز 24 خرداد به مدت چهار روز در اين زيارتگاه دور هم جمع شده و به نيايش مي پردازند. برای ورود به زیارتگاه، به نشانه احترام، باید کفش ها را از پا درآورد و کلاه بر سر نهاد. قبل از ورود به زیارتگاه تابلوهایی وجود دارد که نشان می دهد برای ورود به زیارتگاه باید پاک بود، همانطور که در دین اسلام نیز ورود بانوانی که دارای شرایط خاص هستند به مساجد ممنوع است، در این مکان نیز نکات فوق باید رعایت شود . بر اساس باورهای مردم، این مکان مقدس جایگاه پنهان شدن حیات بانو یا نیک بانو ، یکی از شاه دخت های ساسانی می باشد که در هنگام حمله ی تازیان به این مکان گریخته و پناه گرفته بود و بعدها چوپانی او را در خواب می بیند و نیک بانو به او می فرماید تا بنای پیر سبز را بنیان گذارد. دراین نیایشگاه درخت کهنسالی وجود دارد که به باور زرتشتیان، این درخت عصای نیک بانو دختر یزد گرد آخرین پادشاه ساسانی است که پس از فرورفتن در زمین به درخت بزرگی تبدیل شده است. نیایشگاه پیر سبز امکانات رفاهی مانند برق، آب آشامیدنی و تعدادی اتاق دارد که برای استراحت ساخته شده که به آنها خیله می گویند.

/ ایران / یزد / اردكان / جاذبه های اردكان / زیارتگاه پیر چک چک