غار شیربند

آدرس:
12 کیلومتری شمال شرقی دامغان
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
غار شیربند

غار شیربند:

غار شیر بند یکی از زیباترین نمونه های غارهای ایران، با قدمتی بین 150 تا 190 میلیون سال و با طولی حدود 800 متر است. ورودی غار ارتفاعی حدود 1 متر دارد که برای ورود باید چهاردست و پا وارد شد،بعضی از قسمتها بسیار تنگ و باید از بین صخره سنگهای آهکی بصورت سینه خیز حرکت کرد و بعضی از قسمتها بسیار وسیع که ارتفاع سقف در بعضی از قسمتها به 30 تا 40 متر هم میرسد،هوای داخل غار خنک و مرطوب است و هوا بسیار ساکن و در قسمتهای پایانی غار مقدار اکسیژن کمتر میشود ولی زیاد مشکل ساز نیست. در این غار قندیل و ستون های زیبای آهکی به رنگ و اندازه های مختلف از سقف غار آویزان است. در دیواره های غار در اثر رسوب کربنات کلسیم محلول در آب اشکال بسیار سپید و زیبایی همانند گچ بری های کاخ ها و منازل بصورت گل کلمی و اجتماع بلورهای سوزنی شکل مناظر جالب توجه و زیبایی را بوجود آورده است که از شاهکارهای آفرینش است.