بابا بستنی

آدرس:
بلوار ارم، خیابان باغ ناری
تلفن:
0712297629
طریقه رفتن:
وسایل نقلیه شخصی و عمومی
زمان:
9:30 صبح الی 23:30
بابا بستنی

بابا بستنی:

اگر مسافر شهر زیبای شیراز هستید، پیشنهاد می کنیم یک سر به بابا بستنی که از بهترین و باصفا ترین بستنی فروشی های شیرازاست، بزنید. منوی این بستنی فروشی به صورت فصلی تغییر می کند و زمستان ها شیر کاکائو خیلی خوشمزه ای دارد.