زیارتگاه پیرنارکی

آدرس:
20کیلومتری شمال غربی مهریز
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
زیارتگاه پیرنارکی

زیارتگاه پیرنارنکی:

پیر نارکی یکی از کهن ترین زیارتگاه های زرتشتیان ایران، د ر دامنه ي كوهي قرار دارد كه از آن چشمه ي آبي جاري است. و در اين منطقه توسط زرتشتيان به سبك معماري سنتي و از خشت و گل اتاقهايي كه اصطلاحا به آن “خيله” مي گويند براي اسكان زائران ساخته شده است. برپایه ی روایت ها، دختر یزدگرد به نام نازبانو در این مکان مقدس ناپدید شده است.ناز بانو كه پس از سقوط سلسله ساسانيان به دست اعراب و فتح ايران براي در امان ماندن از آزار فاتحان ، متواري و در اين محل به درگاه خداوند مي نالد تا وي را نجات دهد . خداوند با پذيرفتن در خواستش او را از ديدگان عموم پنهان نگاه مي دارد. ناز بانو بر بیابانگردی روشن بین نمایان شده و او را فرمان به بنیاد پیر نارکی می دهد. و اكنون اين مكان مقدس محلي شده است براي دوستداران وي و كساني كه بخواهند از درگاه خداوند بزرگ نياز طلب نمايند .

/ ایران / یزد / مهریز / جاذبه های مهریز / زیارتگاه پیرنارکی