کهنه قلعه

آدرس:
سمت راست ورودی مشگین شهر
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
کهنه قلعه

کهنه قلعه مشگین شهر:

کهنه قلعه در سمت راست ورودی مشگین شهر از طرف جاده اردبیل و روی تپه ای طبیعی با ۵۰ متر ارتفاع واقع شده و از آثار دوره ساسانی است و از استحکام خاصی برخوردار بوده و در جنگ ها و تهاجم دشمنان به عنوان پناهگاه از آن نگهداری و استفاده می شده و از 6 برجک با دیوارهای ضخیم خشتی و حجره های کوچک آخورمانند تشکیل شده است. طراحی این حجره ها به صورتی است که هر حجره برای اسکان یک سرباز به همراه اسب پیش بینی شده است. سازه های دیوارهای قلعه از سنگ، ملات گچ و آهک و بقیه از خشت و کنگره های آن از گل ساخته شده است. در کاوش های باستانشناختی در کهنه قلعه نشانه هایی از موارد فرهنگی، سفال های دست ساز و چرخ ساز به رنگ نخودی و خاکستری و فلز مفرغ مربوط به دوره آهن سه به دست آمده که منسوب به اقوامی است مشهور به «اورارتو» که در آستانه شکل گیری دولت ماد و در مواردی حتی پیش از آن در بیشتر نقاط آذربایجان نشانه هایی از فرهنگ و تمدن آنها مشاهده شده است.