ارگ کلاه فرنگی

آدرس:
خیابان مطهری
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی و عمومی
ارگ کلاه فرنگی

ارگ کلاه فرنگی بیرجند:

ارگ کلاه فرنگی بیرجند که در ۶ طبقه و به سبک زیگورات ساحته شده است، از بناهای شاخص بیرجند است. شکل اولیه کلاه فرنگی بیرجند شامل دو بادگیر در دوسو بوده است که در بازسازی های بعدی حذف شده است. این ارگ به شکل شش ضلعى و در رأس به شکل مخروط و به رنگ سفید مى ‏باشد. این اثر تاریخی که زمانی مقر حکومتی بود از یادگارهای اواخر دوره زندیه و اوایل دوره قاجاراست. عمارت ارگ صرف نظر از فرم ویژه زیگوارتی و شش اشکوبه ای از چند بخش مهم تشکیل شده است. بخش همکف بنا با داشتن کاملترین نقشه و فضاسازی، جایگاه ویژه ای در این بنا دارد. فضای ورودی ارگ جلوتر از طبقه هم کف ساخته شده و با چند قوس زیبا و چشمگیر طاقهایی را در آن بوجود آورده است. این ارگ متعلق به امیرعلم خزیمه بوده که ایشان آن را به فرماندارى بیرجند اهدا کرد .