موزه مردم شناسی

آدرس:
بلوار امام رضا-روبروی هتل کانیار
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی و عمومی
موزه مردم شناسی

موزه مردم شناسی علی آباد:

موزه مردم شناسی شهرستان علی آباد کتول، بخش های مختلفی از جمله آیین ها و آداب و رسوم مردم علی آباد کتول را نشان می دهد. یکی از هنرهای قدیم قوم کتول نمدمالی بوده که از بین رفته که در موزه این هنر از حلاجی تا نمدمالی به نمایش گذاشته شده است.در قسمت دیگر این موزه ابزار و ادوات موسقیایی قرار دارد. حیاط موزه به صورت سنتی و دارای تنور، پرچین و ابزار و ادوات کشاورزی طراحی شده است. در معرفی بخش های مختلف موزه مردم شناسی علی آباد کتول یکی از بخش های جالب و دیدنی آن بخش عاروس یاری است که در میان قوم کتول یکی از سنت ها و آیین های مراسم ازدواج است و به ترتیب مراسم همسر گزینی، خواستگاری، نشان کردن و قند شکنی، عروس دیدن، خرید عروسی، خبر عروسی، عقد، حنابندان و عروسی را شامل می شود.