کاظم داشی

آدرس:
70کیلومتری ارومیه
طریقه رفتن:
این مکان از طریق خودروی شخصی قابل دسترسی است.
کاظم داشی

محل استقرار

اثر باستانی کاظم داشی یا قالا داشی در روستای گورچین و 70 کیلومتری ارومیه قرار دارد.

پیشینه و اهمیت تاریخی

در جنگ جهانی اول اهالی هفت روستا از این محل به عنوان پناهگاه استفاده می کردند و نام آن برگرفته از فرمانده افراد محافظ روستای قوشچی کاظم بوده است.نام اصلی کاظم داشی، قالا داشی است که به نا به گفته ریش سفیدان منطقه این مکان در قدیم به قیرخلار (40نفر) معروف بوده است که این چهل نفر به دلیل ظلمی که حاکم ان زمان بر آنها روا داشته به این مکان پناه برده اند و این اسم تا قبل از جنگ جهانی اول و حضور کاظم خان در این محل مرسوم بود. کاظم خان به مدت 9 سال در طی جنگ جهانی اول به همراه افراد خود در این صخره در مقابا زورگویی روس ها مقاومت کرد.

آثار و اهمیت تاریخی

در این صخره آثار چاهی به طول 7 متر و دهانه 2.5 متر دیده می شود که به هنگام بارش باران و برف اب مورد نیاز ساکنین در ان انباشته می شد. همچنین آثاری از عمارت و ساختمانهای متعدد از سنگ های بزرگ و تراشیده دیده می شود.