آبشار کبودوال

آدرس:
5کیلمتری جنوب شرقی علی آباد
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
آبشار کبودوال

آبشار کبودوال:

کبودوال تنها آبشار خزه ای ایران از دامنه شمالی کوه هارون سرچشمه میگیرد و با عبور از جنگل زیبای کبود وال منظره بسیار بدیعی را بوجود می آورد،آب آبشار زلال و شفاف بوده و قابلیت شرب دارد . در مسير آبشار، سکوها و چادرهاي انفرادي و گروهي به تعداد کافي و مناسب نصب شده است. آلاچيقها و مسيرهاي دسترسي نيز برای استفاده بازدیدکنندگان و گردشگران تعبیه شده اند.