برنجستانک(سدزمزم)

آدرس:
8کیلومتری جاده قائمشهربه تهران
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
برنجستانک(سدزمزم)

سد زمزم (برنجستانک):

سد زمزم (سد برنجستانک) سدی از نوع خاکی با هسته رسی واقع در هشت کیلومتری جاده قائمشهر به تهران در روستای برنجستانک در حریم منطقه حفاظت شده جنگلی خیبوس است. فضای جنگلی و قرار گرفتن سد زمزم یا همان سد برنجستانک فضایی زیبا، شاد و ناب را برای علاقمندان به طبیعت وگردشگران فراهم آورده است. یکی از بهترین فصول بازدید از جنگل های شمال فصل پاییز است ، پاییز هزار رنگ در جنگل های زیبای برنجستانک چیز دیگری است که فقط باید رفت و دید ، چون نمی توان آنرا در قاب عکس یا گفتن چند جمله خلاصه کرد.

/ ایران / مازندران / قائمشهر / جاذبه های قائمشهر / برنجستانک(سدزمزم)