پارک جنگلی تلار

آدرس:
10کیلومتری قائمشهر
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
پارک جنگلی تلار

پارک جنگلی تلار:

پارک جنگلی تلار قائمشهر با وسعت ‪ ۱۵‬هزار هکتار در ۱۰‬ کیلومتری قائمشهر واقع است و این پارک در حدود 7 کیلومتر با مرکز شهر فاصله داشته و در انتهای مسیر موسوم به جاده نظامی قرار دارد و به عنوان یک منطقه تفریحی و سیاحتی جزو یکی از مناطق ‪۶۰‬ گانه گردشگری استان مازندران به شمار می رود.قرا ر داشتن دریاچه ای با نام “دریاچه جاده نظامی” در حاشیه این پارک جنگلی، محیطی فراهم آورده است تا مسافران و گردشگران با خاطری باز قادر به استفاده از این مکان و امکانات خدادادی شوند.

جاذبه های نزدیک به پارک:

چشمه معدنی واسکس 11 کیلومتر

امامزاده سیدمحمد زرین نوا و آب بندان ساروکلا 14 کیلومتر

پارک ولیعصر و روستای کوتنا 15 کیلومتر15 کیلومتر