آبشار آب سفید

آدرس:
50 کیلومتری الیگودرز
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
آبشار آب سفید

آبشار آب سفید:

آبشار آب سفید معروف به عروس آبشارهای ایران با ارتفاع 70 متر یکی از زیباترین آبشارهای کشورو از جاذبه های منحصر به فرد استان لرستان است و در دامنه کوه های زاگرس و در کنار کوه بلند قالی کوه در بخش بشارت زلقی از شهرستان الیگودرز قرار گرفته است و دسترسی به آن با جاده از شهر الیگودرز امکان پذیر است. آبشار آب سفید بعد از گذر از روستاهای كاكلستان و قلیان قراردارد. كه با داشتن مسیری هموار و مناسب، می تواند مكانی برای استراحت و لذت گردشگران از زیبایی های طبیعی و خدادادی این دیار باشد. مسیر الیگودرز تا آبشار اتومبیل رو می باشد.

/ ایران / لرستان / الیگودرز / جاذبه های الیگودرز / ���������� ���� ��������