لاله زار

آدرس:
20کیلومتری شمال غربی داران
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
لاله زار

لاله زارفریدن:

دشت لاله زار در دامنه كوههای مرتفع دره بید بالا واقع گردیده كه مملو از پوشش لاله های سرنگون و انواع گیاهان مرتعی می باشد كه در نوع خود كم نظیر و مختص به این منطقه است.