غار تمتمان

آدرس:
15کیلومتری و شمال شهر ارومیه
طریقه رفتن:
خودروی شخصی/ پیاده روی
غار تمتمان

محل استقرار

این غار در روستای تمتمان در فاصاه 15 کیلومتری و شمال شهر ارومیه قرار دارد. این روستا به دلیل داشتن غار تمتمان معروف شده است.

پیشینه تاریخی

کارلتون استنلی، انسان شناس آمریکایی در خصوص غار تمتمان پژوهشی انجام داده است که بر مبنای آن این غار در چهل هزار سال پیش مسکونی بوده است و بنابراین این غار از قدیمی ترین سکونت گاه های ایران در شمال ایران بوده است.

نوع غار

این غار اولین غار مسکونی ایران است.

ویژگی های نمای خارجی و داخلی غار

این غار ورودی مثلثی شکلی دارد. داخل این غار بسیار شده و یکدست می باشد و طولی به اندازه 35 متر دارد.

آب و هوای درون غار

این غار در زمستان نسبت به بیرون هوای گرمتری دارد ولی در تابستان خنک است.

آثار و اشیاء بدست آمده از غار

در این غار آثار حیواناتی مانند بز، گاو، گوسفند و اسب و... وجود دارد که حاکی از این است که ساکین این غار حیوانات اهلی داشتند.