اما زاده هفده تن

آدرس:
جنوب گلپایگان-محله هفده تن
وب سایت:
http://www.akhale.ir/show.php?page=news&id=284698381
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی و عمومی
اما زاده هفده تن

امام زاده هفده تن گلپایگان:

امامزاده هفده تن یادگاری از قرن یازدهم هجری با گنبد فیروزه ای در زمان شاه عباس اول صفوی و برطبق کتیبه سر در آن در سال ۱۰۳۲ هجری قمری ساخته شده است. بر روی بنای هشت گوش گنبد کاشی کاری با شکوهی قرار گرفته است که از لحاظ ساختمانی و تزئین کاشی کاری بسیار زیبا است. در وسط حیاط هفده تن نزدیک در ورودی کتیبه کاشی معرق نفیسی قرار گرفته و در قسمت سر درب، چوب منبت کاری شده زیبایی به چشم می خورد که هنر دست استاد عبد الحسین(پدر استاد علی آقا معظمی) است. بقعه از جمله کارهای بسیار زیبای معماری عهد صفویه و به دستور سردار امامقلی خان ساخته شده است و دارای کاشیکاری معرق و منقوش و دارای کتیبه به خط کوفی است.

جاذبه های نزدیک به امام زاده:

بازار چهارسوق 2 کیلومتر

ارگ گوگد 8 کیلومتر

زیارتگاه صالح پیغمبر 21 کیلومتر

سد گلپایگان 28 کیلومتر

پارک ملی سرچشمه 31 کیلومتر