سد گلپایگان

آدرس:
25کیلومتری جنوب غربی گلپایگان
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
سد گلپایگان

سد گلپایگان:

سد گلپایگان اولین سد مخزنی خاکی و اولین سد مدرن ایران است که در نزدیکی روستای اختوان و بر روی رودخانه اناربار قرار گرفته است. هدف از احداث این سد با ارتفاع 57 متر،جلوگیری از خسارات ناشی از سیل و تأمین آب کشاورزی شش هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه بوده است.ماهی سوف، کپور،ماهی سفید رودخانه ای و قزل آلا در رودخانه سد یافت میشوند که ماهی سفید و قزل آلای آن بسیار مرغوب است.