آرامگاه یعقوب لیث صفاری

آدرس:
10 کیلومتری دزفول
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
آرامگاه یعقوب لیث صفاری

آرامگاه یعقوب لیث صفاری:

آرامگاه یعقوب لیث صفاری یکی از بناهای تاریخی ایران و مدفن یکی از بزرگمردان کشور است که در نزدیکی محوطه باستانی گندی شاپورو در سمت راست جاده دزفول به شوشتر قرار دارد.این بنا از خشت خام و ملات گچ و خاک ساخته شده و بنای آن یک چهارطاقی با گنبدی مخروطی و مضرس(دندانه دار) است و شکل زیبای آن که به رنگ سفید می باشد الهام گرفته از درخت نخل است و گفته می شود که در زمان سلجوقیان ساخته شده است.

مکانهای نزدیک به آرامگاه:

موزه دزفول 22 کیلومتر

کاخ آپادانای شوش و قلعه شوش 38 کیلومتر

آرامگاه دانیال نبی و موزه شوش 39 کیلومتر

تپه چغا 40کیلومتر

/ ایران / خوزستان / دزفول / جاذبه های دزفول / آرامگاه یعقوب لیث صفاری