موزه مردم شناسی دزفول

آدرس:
دزفول-محله کرناسیون
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی و عمومی
موزه مردم شناسی دزفول

موزه مردم شناسی(حمام کرناسیون):

حمام کرناسیون از بناهای تاریخی دوره قاجار در محله کرناسیون دزفول و در شمالی ترین قسمت بافت قدیم قرار گرفته است.در این حمام که در سال 1385 به عنوان موزه مردم شناسی تغییر کاربری داده میتوان با انواع مشاغل دزفول آشنا شد.حمام از دوقسمت مردانه و زنانه تشکیل شده که قسمت مردانه ی آن بزرگتر است و عبورومرور قسمت زنانه برای ایجاد محرمیت از پشت بام و از طریق پلکانی صورت می گرفته که ورودی آن در کوچه مجاور بوده .در قسمت گرمخانه ی حمام آثار فلزی و دست نوشته هایی ازشخصیت های دزفول قرار گرفته است.آب حمام از چاه مجاور آن تامین میشده .

جاذبه های نزدیک به موزه:

پارک ساحلی دز 3 کیلومتر

آرامگاه یعقوب لیث صفاری 21 کیلومتر

کول خرسان 30 کیلومتر

دریاچه شیهون و سد دز 34 کیلومتر

آرامگاه دانیال نبی 36 کیلومتر

/ ایران / خوزستان / دزفول / جاذبه های دزفول / موزه مردم شناسی دزفول