آبشار شوی

آدرس:
10کیلومتری راه آهن تله زنگ
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
آبشار شوی

آبشار شوی:

آبشار شوی با ارتفاع 85متر و عرض 70 متر یکی از بزرگترین و زیباترین آبشارهای ایران است که در میان رشته کوههای زاگرس و نزدیک به کوه سالن قرارگرفته.طبیعت زیبای اطراف آبشار پوشیده شده است از درختان بید، انجیر، مو، زبان گنجشک،افرا، کیکم و بلوط و همچنین این منطقه زیستگاه غنی از موجوداتی مانند کل بز، پلنگ، خرس و سمندر ایرانی است.به دلیل قرار گرفتن شوی در شمال خوزستان،این منطقه در بهار و تابستان هوای گرمی دارد ولی در ارتفاعات وپای آبشار هوا خنک و سرد است و چون تا رسیدن به آبشار یک ساعتی پیاده روی لازم است بهترین زمان رفتن به آبشارشوی اواخر اسفند به خصوص ایام عید تا اواخر اردیبهشت است.طبیعت آبشاربکر ودست نخورده است و علت آن سختی مسیر راه و نبودن هیچ راه ارتباطی جاده ای و طولانی بودن راه تا آبشاراست که باید پیاده طی شود اما زیبایی و سرسبزی منطقه ونسیم خنکی که از سمت آبشار میوزد خستگی راه را از تن شما میگیرد.درمسیر این آبشار ،آبشار بزرگ دیگری وجود دارد که به عنوان آبشار دوم شوی خوانده میشود و به خاطرعمق کم آن برای شنامناسب است.

مسیرهای دسترسی:

1) مسیر اول از سمت منطقه سردشت دزفول و پیرچل است.از دزفول به سمت منطقه شهیون تا روستای سرتنگ مسیری مناسب و ماشین رو حدود ۱۳۰ کیلومتر قرار دارد که تا نزدیکی آبشار ادامه دارد و پس از آن، یکی دو ساعت کوهنوردی ساده از سرتنگ تا آبشار است

2) مسیر دوم از طریق ایسـتگاه راه آهن تله زنگ می باشد. دستـرسی به این ایسـتگاه از تهران، از طریق شهر دورود و قطار دورود – اندیمشـک امکان پذیر است و از جاده خاکی دسترسی ندارد.

به این نکته توجه کنید که فقط از قطارهای عادی تهران به اندیمشک استفاده کنید زیرا قطارهای سریع و اکسپرس در ایستگاه تله زنگ توقف ندارند.