شهرستان تاکستان

آدرس:
جنوب غربی استان قزوین
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی و عمومی
شهرستان تاکستان

تاکستان قزوین:

شهر تاکستان معروف به سرزمین خوشه های زرین تاک با طبیعت زیبا و باغهای انگور بسیار جلب توجه میکند.از نظر اقلیمی ، آب و هوایی شهر سردسیری محسوب میشود.چون تاکستان در مسیر جاده ایران-اروپا قرار داشته بیشتر شاهان قاجار به آنجا رفته مدتی می ماندند یا از آن عبور می کردند.تاکستان در حال حاظر یکی از شهرستانهای معتبر قزوین است.

/ ایران / قزوین / تاکستان / جاذبه های تاکستان / شهرستان تاکستان