روستای ابیانه

آدرس:
40کیلومتری شمال غربی نطنز
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
روستای ابیانه

روستای تاریخی ابیانه:

روستای ابیانه در دامنه رود کرکس با آثار تاریخی و پرتنوعش یکی ازروستاهای استثنایی ایران است.ابیانه روستایی خوش منظره و خوش آب و هواست که بر روی دامنه ای در شمال رودخانه برزرود بنا شده است.خانه های روستا به شکلی ساخته شده اند که حیاط هر خانه پشت بام خانه دیگریست و به همین خاطر ابیانه روستایی پلکانی است.پیشه ی مردم کشاورزی ، باغداری و دامداری است و زنان هم مانند مردان در اقتصاد نقش دارند.به دلیل دور بودن روستا از راه های ارتباطی و مراکز پرجمعیت ، مردم روستا بسیاری از آداب و رسوم خود را حفظ کرده اندو لباس محلی همچنان در بین مردم روستا رواج دارد و روی آن تعصب دارند.