گورستان هفتاد ملا

آدرس:
10 کیلومتری روستای تمین
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
گورستان هفتاد ملا

گورستان هفتاد ملا:

قبرستان تاریخی و پر رمز و راز هفتاد ملا با قدمت 800 ساله یکی از جاذبه های منحصربه فرد شهرستان میرجاوه ، با معماری به سبک معماری مقبره ی کوروش گردشگران بسیاری را به سوی خود جذب میکند.قبرهای این آرامگاه همیشه در سایه بوده اند و هیچوقت نور و گرمای خورشید را احساس نکرده اند و بقایای اجساد نیز به وفور درآن پیدا می شود.