غار کیارام

آدرس:
13 کیلومتری کیارام
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
غار کیارام

غارکیارام مینودشت:

غار کیارام که به غار وسط دل دل نیز معروف است قدیمی ترین غار مسکونی در استان گلستان است.وجود رودخانه ی فصلی در نزدیک غار،دسترسی آسان،نورگیر بودن غار و امنیت آن باعث استفاده ی طولانی مدت غار در طول تاریخ بوده است.

مسیر دسترسی:

6 کیلومتری روستای فرنگ از توابع دهستان فارسیان بخش گالیکش