موزه مردم شناسی کویر

آدرس:
خیابان25شهریور -روبری مسجد
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی و عمومی
موزه مردم شناسی کویر

موزه مردم شناسی کویر(خانه پیرنیا):

خانه ی پیرنیا که یکی از مهمترین بناهای تاریخی شهر نایین مربوط به دوره صفوی است، نمونه ای بارز از زندگی سنتی شهر و همچنین الگویی از معماری خانه های کویری میباشد.این خانه در حال حاظر محل نمایندگی میراث فرهنگی و موزه مردم شناسی نایین است.

/ ایران / اصفهان / نائین / جاذبه های نائین / �������� �������� ���������� ��������