ریشهر

آدرس:
8 کیلومتری جنوب شهر بوشهر
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی و عمومی
ریشهر

ریشهر:

ریشهر با مناظر و ساحلی زیبا یکی از آثار تاریخی و دیدنی بوشهر است. آثار کشف شده در ریشهر به هزاره سوم تا اول قبل از میلاد میرسد.ای شهر در دوره ساسانیان یکی از مراکز مهم علمی و ادبی محسوب میشده است.