آبشار شول

آدرس:
5کیلومتری غرب جاده سعدآباد
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی و عمومی
آبشار شول

آبشار شول(تله سرکوب) بوشهر:

آبشار شول در حدود 5 کیلومتری جاده ارتباطی سعدآباد به وحدتیه قرار گرفته و مسیر آسفالته آن دسترسی راحت به آبشار را فراهم میکند.محل قرار گیری آبشار و دسترسی راحت برای سواره و پیاده و طبیعت زیبای اطراف آبشار با محدوده ای تپه ماهور ، این منطقه را به مکانی منحربه فرد برای بازدید گردشگران تبدیل کرده است.

مکانهای نزدیک به آبشار:

غار چهل خانه 9 کیلومتر

بقعه شیخ منصور خزایی دشتستان 27 کیلومتر

چشمه آبگرم اهرم 73 کیلومتر