موزه خلخال

آدرس:
مرکز شهر خلخال-نزدیک بازار اصلی
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی و عمومی
موزه خلخال

موزه خلخال (حمام نصر):

حمام نصر خلخال که متعلق به دوره ی قاجار می باشد بعد از مرمت در سال 1386 به عنوان موزه مورد بهره برداری قرار گرفت و اشیاء موزه بخشی از تاریخ و فرهنگ منطقه را نشان میدهند.در این موزه گوشوه های طلایی از دوره ساسانی، گردنبند طلایی از دوره هخامنشی، اشیاء سفالی نقش دار،مجسمه گاو کوهان دارو مجسمه حیوان دو سر به نمایش درآمده است.همچنین نسخه های خطی صحیفیه سجادیه و قرآن کریم مربوط به قرن سیزدهم در این موزه از ارزش بالایی برخوردارند.