موزه مفاخر

آدرس:
خیابان شهیدبهشتی ارک
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی و عمومی
موزه مفاخر

خانه تاریخی خاکباز(موزه مفاخر):

خانه تاریخی حاج حسین خاکباز با تزیینات آجری خاص دوره قاجار به مساحت سه هزار متر مربع ساخته شده است.این بنا در سال 1388 برای علاقمندان به فرهنگ و هنر ایرانی به موزه مفاخر تبدیل شد.