غار دربند

آدرس:
2 کیلومتری شمال غربی مهدیشر
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
غار دربند

غار دربند مهدی شهر:

غار دربند در 20 کیلومتری شمال سمنان در قسمت میانی رشته کوههای البرز در کمرکش کوهی زیبا در دره سرسبز دربند قرار گرفته است.غار دربند به خاطر نزدیکی به مهدیشهر و قریه دربند محل سکونت و اختفا بوده و افسانه های زیادی درباره طول غار، کشف آثار قدیمی و چگونگی تشکیل غار بین بومیان رواج دارد.