شیر قلعه شهمیرزاد

آدرس:
5کیلومتری شمال شهمیرزاد
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
زمان:
شبانه روزی
شیر قلعه شهمیرزاد

شیر قلعه شهمیرزاد:

شیر قلعه یا قلعه شیخ چشمه در 5 کیلومتری شمال شهر شهمیرزاد بر روی کوهی که ارتفاع آن حدود 250 متر بلندتر از زمینهای اطراف است قرار گرفته.دسترسی راحت به قلعه فقط از طرفی که در ورودی آن قرار دارد امکان پذیر است.

/ ایران / سمنان / مهدی شهر / جاذبه های مهدی شهر / شیر قلعه شهمیرزاد