کاخ صفی آباد

آدرس:
جنوب غرب بهشهر
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی و عمومی
کاخ صفی آباد

کاخ صفی آباد بهشهر:

کاخ صفی آباد به فرمان شاه عباس و در میان باغی زیبا به شکل بنایی مربع شکل و در دو طبقه ساخته شد.این کاخ در بالای کوهی مشرف به بهشهر قراردارد.