باغ چهلستون اشرف

آدرس:
شهرداری بهشهر
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی و عمومی
باغ چهلستون اشرف

باغ چهلستون مازندران(دیوانخانه):

باغ چهلستون در شهر بهشهر درزمین شیب دار دامنه شمالی کوه برزو از شمال به جنوب ساخته شده است.این باغ زیبا که به گفته ی جهانگردان پر از درختان سرو صدساله و گل های آراسته است امروزه محل شهرداری بهشهر است.

/ ایران / مازندران / بهشهر / جاذبه های بهشهر / باغ چهلستون اشرف