بادگیر چپقی

آدرس:
بلوار دکتر صادقی-کوچه حاج رشید
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی و عمومی
بادگیر چپقی

بادگیر چپقی سیرجان:

بادگیر چپقی سیرجان یکی از منحصربه فردترین بادگیرهای ایران و جهان است که توسط معماری به نام محمد علی شجاعی و به تقلید ازدودکش کشتی های قدیمی ساخته شده . این بادگیر در واقع باقیمانده ی خانه ی قدیمیه مرحوم دکتر سید علی اصغر رضوی می باشد.