دروازه سنگی

آدرس:
شرق خیابان طالقانی
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی و عمومی
دروازه سنگی

دروازه ی سنگی شهرستان خوی:

دروازه ی سنگی در جنوب بازار خوی و در مسیر شهر سلماس در دوره ی ایلخانان یا قاجار ساخته شده است. این دروازه باقیمانده ی حصار قدیمی شهر است.از ویژگیهای دروازه ی سنگی استفاده از مرمر سیاه و سفید در ساخت آن است که در نقاط دیگر ایران دیده نمیشود.

جاذبه های نزدیک به دروازه سنگی:

بازار خوی- مسجد مطلب خان- خانه کبیری- موزه ی خوی- آرامگاه شمس تبریزی- پل قطور