بازار بزرگ کرمان

آدرس:
میدان ارگ تا میدان مشتاقیه
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی و عمومی
بازار بزرگ کرمان

درباره ی بازار:

بازار وسیع و کهن کرمان که به بازار گنجعلی خان نیز شهرت دارد در بافت قدیم شهر قرارگرفته و هر قسمت آن در دوره ای متفاوت ساخته شده به همین دلیل با داشتن ویژگیهای معماری زیبا بینندگان را متحیر میکند.تقریبا 60 درصد از آثار تاریخی شهر در این بازار قرار دارند.

جاذبه های بازار:

راسته غربی-شرقی ، بازار ارگ - مجموعه و بازار گنجعلی خان- بازار نقارخانه - بازار سراجی- کاروانسرای چهارسوق- بازار اختیاریه - مجموعه و بازار وکیل - مجموعه و بازار مظفری- راسته شمالی- بازار عزیز- مجموعه و بازار حاج آقا علی (بازار آهنگری)- راسته بازارکفاس ها- بازار کلاه مال ها- مجموعه و بازار ابراهیم خان- راسته بازارهای مسگری- بازارقلعه محمود- بازار میدان قلعه

/ ایران / کرمان / کرمان / جاذبه های کرمان / بازار بزرگ کرمان