باغ شازده ماهان

آدرس:
35کیلومتری جنوب شرقی کرمان
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
زمان:
8 صبح تا 10 شب
باغ شازده ماهان

باغ شازده ماهان:

باغ شاهزاده ماهان یکی از بزرگترین و زیباترین باغهای ایرانی که به گوشی ای ازبهشت در کویر کرمان شهرت یافته از نمونه باغهای تخت ایران است که در دوره ی حکومت 11 ساله ی عبدالحمید میرزا ناصرالدوله در دوره ی قاجار احداث شد که با مرگ وی ناتمام ماند.یکی از ویژگیهای بارز این باغ نمایش آب در سطح های افقی و عمودی در آبشارهای مکرر به تبعیت از شیب زمین است. معماری خاص و شرایط اقلیمی باغ به گونه ای است که در تمام فصول سال قابل بازدید است و در واقع باغی چهارفصل است.

/ ایران / کرمان / کرمان / جاذبه های کرمان / باغ شازده ماهان