ارگ بم

آدرس:
شمال شرقی شهر بم
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی و عمومی
ارگ بم

درباره ارگ بم:

بزرگترین بنای خشت و گلی جهان در استان کرمان که در فهرست آثار جهانی یونسکو به ثبت رسیده است . ارگ بم و شهر آن از جمله قلعه های نظامی بسیار مهم و تاریخی به شمار میروند.