موزه سنندج

آدرس:
خیابان امام-کوچه حبیبی
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی و عمومی
موزه سنندج

موزه سنندج:

یکی از بناهای تاریخی استان کردستان عمارت سالار سعید میباشد که در حال حاضر به موزه ی سنندج تبدیل شده است. این موزه با سبک معماری تاثیر گرفته از زمان قاجار از دو بخش ، بنای اصلی و حیاط تشکیل شده که بنای اصلی آن در ضلع جنوبی شامل یک زیرزمین و یک طبقه فوقانی است. زیباترین بخش بنا ارسی بزرگ تالار است که هفت لنگه دارد و شاهکاری از هنرهای چوبی است.