عمارت آصف(خانه کرد)

آدرس:
خیابان امام نزدیک مسجد دارالحسام
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی و عمومی
عمارت آصف(خانه کرد)

عمارت تاریخی آصف:

این عمارت زیبا که توسط آصف اعظم در دوره ی صفویه احداث شد با ارزش های ویژه ی معماری از لحاظ آجرکاری، گچبری و اروسی سازی یکی از بزرگترین عمارت های اعیانی سنندج می باشد.حمام عمارت با ستونهای سنگی حجاری شده و تزیینات آهک بری و کاشی کاری از زیباترین حمام های خصوصی سنندج است.سر در ورودی بنا به شکل نیم هشتی و براساس سبک باروک ایرانی ساخته شده.عمارت آصف علاوه بر سردر و دالان ورودی از چهارحیاط (حیاط بیرونی-حیاط اندرونی-حیاط مستخدمین و حیاط مطبخ تشکیل شده است. تالارتشریفات ، ایوان ستون دار و ارسی پرکار آن از زیبایی های عمارت آصف محسوب می شود.

/ ایران / کردستان / سنندج / جاذبه های سنندج / عمارت آصف(خانه کرد)