پل گاران

آدرس:
مریوان
طریقه رفتن:
خودروی شخصی، تاکسی
زمان:
شبانه روزی
پل گاران

محل استقرار

پل گاران از در شهر مریوان و بر روی رودخانه گاران قرار گرفته است.

ویژگی های پل

این پل زیبا روی رودخانه گاران که از ارتفاعات بلند و برف گیر منطقه سرشیوه تامین می شود، احداث شده است. این پل با بسترسازی آغاز شده و سپس پایه های آن احداث شده است. مصالحی که در ساخت آن به کار گرفته شده ملات سنگ، سارج و آجر می باشد. دارای 2 پایه 6 ضلعی در میان رودخانه و 2 پایه متصل به ارتفاعات طرفین رودخانه می باشد.

ارزش ملی و جهانی

این پل تاریخی زیبا با شماره ثبت 3591 در تاریخ 25 اسفند ماه 79 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.