تنگه و آبشار داستان

آدرس:
7 کیلومتری غرب مجن
طریقه رفتن:
خودروی شخصی، تاکسی
زمان:
شبانه روزی
تنگه و آبشار داستان

محل استقرار

تنگ داستان در 7 کیلومتری غرب مجن و در منطقه دشن تلی و اسپید خاک قرار گرفته است.

ویژگی های تنگه داستان

این تنگه 2 کیلومتر طول و 5 متر عرض دارد و دو کوه بلند تنگ داستان و تنگه اسمال در اینجا قرار گرفته است . همچنین بر روی کوه تنگه داستان آثار و بقایای قلعه ای قدیمی به نام کافر قلعه مشاهده می شود. گفته شده که این تنگه به دلیل زمین لرزه ای که در گذشته رخ داده به وجود آمده است. در بین دو سنگ عظیم الجثه آبشار زیبایی با ارتفاع 20 متری جاری می باشد که منظره زیبا و جذابی را به وجود آورده است.

وجه تسمیه

این تنگه به دلیل داستان هایی که از آن نقل شده به تنگه داستان نامیده شده است.

جاذبه های گردشگری مجاور مکان

چشمه هفت رنگ مجن در فاصله 11 کیلومتری، منطقه شکار ممنوع تپال در فاصله 42 کیلومتری، خانه یغمایی ها در فاصله 48 کیلومتری ، آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی در فاصله 67 کیلومتری، کاروانسرای میامی در فاصله 110 کیلومتری و گنبد پیر علمدار در فاصله 112 کیلومتری این بنای تاریخی قرار گرفته است.

/ ایران / سمنان / شاهرود / جاذبه های شاهرود / تنگه و آبشار داستان