باغ گیاهان دارویی بوعلی سینا

آدرس:
همدان خیابان شهرداری
طریقه رفتن:
خودروی شخصی، تاکسی، اتوبوس
باغ گیاهان دارویی بوعلی سینا

محل استقرار

باغ گیاهان دارویی در خیابان شهرداری همدان ، کنار پارک بانوان قرار گرفته است.

هدف احداث باغ

استان همدان از قدیم به عنوان قطب تولید گیاهان دارویی متنوع شناخته شده و اهالی این منطقه اغلب به طب سنتی و پزشکان سنتی گرایش داشته اند . علاوه بر این دراین استان گیاهان دارویی متنوعی میروید و این باغ به منظور جمع آوری گیاهان دارویی بومی و غیر بومی متناسب با شرایط اقلیمی منطقه ، جمع آوری، تکثیر و نگهداری گونه های گیاهی در حال انقراض احداث شده است.

گونه های گیاهی منطقه

حدود 213 گونه گیاهی در این منطقه شناسایی شده است و از 64 خانواده گیاهی می توان به موارد ریر اشاره کرد:

1-گیاهان علفی یکساله بالغ بر 25 درصد.

2- گیاهان بوته و چند ساله 41 درصد.

3- گیاهان درختی و درختچه ای 27 درصد.

4- گیاهان پیازی 7 درصد.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

کلیسای انجیلی و باغ موزه نظری همدان در فاصله 2 کیلومتری، آرامگاه بوعلی سینا و امازاده یحیی در فاصله 3 کیلومتری ، شهرباستانی هگمتانه و موزه هگمتانه در فاصله 4 کیلومتری این مکان قرار دارند.

/ ایران / همدان / همدان / جاذبه های همدان / باغ گیاهان دارویی بوعلی سینا