پارک شامیان Shāmiàn Island

طریقه رفتن:
Metro: Line 1, Huángshā
پارک شامیان Shāmiàn Island

پارک - Shāmiàn Island

این پارک یکی از قدیم ترین و بزرگترین پارک در این منطقه می باشد. در روزهای تعطیل و آخر افرادی زیادی برای تفریح به این پارک رفته و از دریاچه مصنوعی و کلیسا و وسیله های دیگر نیز استفاده می کنند.

/ جهان / چین / گوانگجو / جاذبه های گوانگجو / پارک شامیان Shāmiàn Island