موزه نانیو - Mausoleum of the Nányuè King

آدرس:
867 Jiefang Beilu
تلفن:
+86 20 3618 2920
وب سایت:
www.gznywmuseum.org/nanyuewang/index.html
طریقه رفتن:
Metro: Line 2, Yuèxiù Gōngyuán, exit E
زمان:
9am-4.45pm
قیمت ها :
admission ¥12
موزه نانیو - Mausoleum of the Nányuè King

موزه - Mausoleum of the Nányuè King

این موزه باستانی مقبره پادشاهی 2000 ساله و جزو بهترین موزه های چین است .

/ جهان / چین / گوانگجو / جاذبه های گوانگجو / موزه نانیو Mausoleum of the Nányuè King