مرکزخرید -Siam Square

آدرس:
Th Phra Ram I
طریقه رفتن:
Subway: Siam exits 2, 4 & 6
زمان:
11am-9pm
مرکزخرید -Siam Square

Siam Square

این مرکزخرید در میدان سیام صفر در بانکوک قرار گرفته است .این فروشگاه جزو تنها فروشگاههای این منطقه می باشد که موسیقی زنده پاپ برگزار می شود.

/ جهان / تایلند / بانکوک / جاذبه های بانکوک / مرکزخرید Siam Square