کلیسا- Cathedral of Christ the Saviour

آدرس:
ul Volkhonka 15
طریقه رفتن:
Metro: Kropotkinskaya
زمان:
1-5pm Mon, 10am-5pm Tue-Sun
کلیسا- Cathedral of Christ the Saviour

Cathedral of Christ the Saviour

این کلیسای جامع عظیم در سال 1997 در زمان تولد 850 هفتم مسکوتکمیل شد. این مکان تاریخی بسیار شگفت آور است نقاشیهای دیوار که تصویر جنگ سال 1812 را نشان می دهد با ظرافت خاصی کشیده شده است که آدم را به وجد می آورد. یکی از جذابیت های این کلیسا روی تپه بودن آن است که منظره بسیار زیبایی را به وجود آورده.

/ جهان / روسیه / مسکو / جاذبه های مسکو / کلیسا Cathedral of Christ the Saviour