موزه نووسنتوی میلان Museo del Novecento

آدرس:
Palazzo dell'Arengario, Via Guglielmo Marconi, 1, 20100 Milano
تلفن:
00390288444061
وب سایت:
www.museodelnovecento.org
طریقه رفتن:
Metro: Duomo
زمان:
2.30-7.30pm Mon, 9.30am-7.30pm Tue, Wed, Fri & Sun, to 10.30pm Thu & Sat
قیمت ها :
adult/reduced €5/3
موزه نووسنتوی میلان Museo del Novecento

Museo del Novecento / موزه نووسنتوی میلان

موزه هنر معاصر در میلان و در نزدیکی دل پیازا قرار دارد. دارای یکی از بزرگترین مجموعه آثار در ایتالیاست. موزه نووسنتو دارای یک کتابفروشی و یک رستوران نیز میباشد.

/ جهان / ایتالیا / میلان / جاذبه های میلان / موزه نووسنتوی میلان Museo del Novecento